Operational Audits

Een Operational Audit geeft het management inzicht of de onderneming efficiënt is ingericht en óf bedrijfsprocessen worden beheerst. In een dergelijk onderzoek worden eventuele bedrijfsrisico’s in kaart gebracht.

Hierdoor wordt u in staat gesteld de risico’s onder controle te krijgen…. niet geheel onbelangrijk in deze tijden. In relatie met de vastgestelde risico’s worden beheersmaatregelen aangedragen met als gewenst resultaat: het realiseren van de doelen van de onderneming. Door middel van een Operational Audit kan tevens vastgesteld worden of richtlijnen en procedures worden nageleefd. Op welk aspect het onderzoek zich richt; een Operational Audit-rapport vormt veelal een belangrijke aanvulling op financiële rapportages.