Financial Audits

Tegenwoordig stellen toezichthouders steeds strengere eisen ten aanzien van de financiële verantwoording. Vroegtijdig zekerheid dat uw financiële verslaglegging volgens de wettelijke eisen wordt uitgevoerd, is voor vrijwel iedere organisatie van groot belang.

Een Financial auditor controleert processen die een bijdrage leveren aan een betrouwbare financiële verantwoording, zoals bijvoorbeeld een jaarrekening. U heeft de mogelijkheid een Financial auditor in te schakelen op het moment dat u bijvoorbeeld:
  • extra ondersteuning wenst bij de voorbereiding op een controle van uw jaarrekening;
  • uw dossiers wilt laten controleren op volledigheid en juistheid;
  • het financiële proces, de dossiers en de onderliggende administraties wilt verbeteren.