Informatie bijeenkomst 'Bent u klaar voor het Digid-assessment?'

Wilt u kennis op doen over het Digid-assessment of heeft uw organisatie al ervaring op gedaan? Kom dan op donderdag 21 februari 2013 naar de Provincie Drenthe voor de kennisbijeenkomst van AuditAssociates.

Digid.153436We zijn het nieuwe jaar nog maar net begonnen en we weten ook al weer wat we voor het eind van dit nieuwe jaar gerealiseerd moeten hebben. Alle ca. 600 organisaties in Nederland met een Digid-aansluiting dienen voor 31-12-2013 een Digid-assessment te hebben uitgevoerd en het eindrapport te hebben aangeleverd bij bureau Logius van het ministerie van BZK. Het Digid-assessment is van toepassing op Overheidsinstellingen, Gemeenten, Provincies, Waterschappen en zorginstellingen met Digid-aansluitingen.

Tijdens de kennisbijeenkomst geeft Wolter Piek RE u inzicht in de verschillende aspecten van dit assessment, het tijdspad en de fasering, de betrokkenheid van gespecialiseerde auditors en penetratietesters en de wijze waarop u het verbetertraject kunt uitvoeren.

Enkele grote overheidsorganisaties hebben dit assessment al vóór 31-12-2012 uitgevoerd. De heer H. Hoiting, auditor van Auditdienst Rijk en werkzaam bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te Groningen vertelt u over zijn ervaringen en deelt met u de valkuilen en leermomenten in dit beoordelingstraject. Tijdens het tweede deel van de kennisbijeenkomst wordt u uitgebreid in de gelegenheid gesteld om samen met uw collega’s en overige ervaringsdeskundigen kennis te delen.

Bent u verantwoordelijk voor informatiebeveiliging in uw organisatie of bent u als concern-controller, auditor of security-officer betrokken bij het Digid-assessment? Kom dan naar deze kennisbijeenkomst.

U bent welkom in het Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op 21 februari 2013 vanaf 14:00 tot 17:00 uur. Het programma is als volgt:

 

Programma

14:00 – 14:30 Ontvangst
14:30 – 15:30 presentaties W. Piek en H. Hoiting
15:30 - 16:30 vragen en discussie
16:30 – 17:00 Napraten en borrel


Meldt u zich via onderstaande inschrijfformulier aan.

Gecertificeerde auditors ontvangen 2 PE-punten.

 

Voordelen op een rijtje

  • Objectief en onafhankelijk onderzoek zonder meerkosten;
  • Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling: impuls voor betrouwbaarheid;
  • Focus op persoonlijke ontwikkeling van auditors;
  • Snel beschikbaarheid over auditors met geschikte competenties;
  • Inzet van auditors tegen aantrekkelijke tarieven en gesloten beurzen;
  • Geen afname- en leveringsverplichtingen.